จากอดีต...ถึงปัจจุบัน
C&M Rottweiler

สายสัมพันธ์อันยาวนาน
ในวงการ
Rottweiler เมืองไทย
 
 
 
านประกวด
สนามไทย-เยอรมัน
14/2/2559
(ขอขอบคุณ)
(ภาพจากนิตยสารแหล่งสัตว์เลี้ยง)