โปรดระวังผู้แอบอ้าง สนใจลูกสุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์ ติดต่อ อ.มาลินี โสภาพันธุ์ เท่านั้น
 

อ.มาลินี โสภาพันธุ์
จังหวัดระยอง
089-926-5659
081-922-2488